Lidership

Në këtë kurs do të mësoni:

  • si të zhvilloni aftësitë tuaja drejtuese,
  • do të përjetoni zbatimin në praktikë të instrumenteve të shumta të drejtimit,
  • në fund të këtij kursi do të keni përmirësuar edhe mënyrën tuaj të të sjellurit dhe
  • do të keni përftuar njohuri për organizimin e një grupi pune.

Ky kurs ndahet në katër module:

  • Roli im si drejtues
  • Njohja dhe motivimi i vetes dhe i të tjerëve
  • Bashkëpunimi me kolegët
  • Drejtimi i grupit drejt suksesit

Trajnimi fillon më: TBA
Afati i fundit per rregjistrime: 3 javë përpara fillimit të kursit