Saldimi me Gaz Inert

Saldimi me Gaz inert është një proces ku flaka del nga pinca e saldimit. Flaka bashkon së bashku të dyja fundet e pjesëve për saldim, të cilët bashkohen më me njëri-tjetrin, duke rezultuar kështu në ribashkim pas ftohjes.

Shumë nga metalet mund të saldohen me këtë metodë duke përjashtuar këtu titanin, zirkonin, volframin e molibdenin.

Afati përfundimtar për rregjistrim: Tre javë përpara fillimit të trajnimit