Teknologji Informacioni

  • Administrator Sistemi
  • Microsoft Excel-Niveli Mesatar dhe i Avancuar
  • Microsoft Outlook-Niveli Mesatar dhe i Avancuar
  • Microsoft Word-Niveli Mesatar dhe i Avancuar
  • Përdorues Kompjuteri-Niveli Bazik

Duke klikuar në anën e djathtë të faqes mund të lexoni përshkrimet e kurseve e të moduleve përkatëse.