Program Finance

Ky program finance pranë AIEx, është një program trajnimi gjithëpërfshirës, që synon të zhvillojë njohuritë e gjithëpjesëmarrësve të çdo niveli, menaxherë të nivelit fillestarë, të mesëm ose të lartë, dhe me formim të ndryshëm, qoftë në fushën e financës dhe kontabilitetit ose nga departemente të tjera të një organizate.

Për më tepër lexoni se cili trajnim është i përshtatshëm për ju.

Jeni të interesuar për këtë program?

Ju lutemi të na kontaktoni.