Përmbajtja

Synimi:

Ju do të kuptoni se si një network funksionon, dhe do të jeni në gjendje të krijoni vetë një sistem network-u. Do të përfitoni aftësitë e nevojshme për të patur akses interneti në sistemin që keni krijuar, si dhe të rregulloni probleme bazike.

Ky trajnim është optimal për:

Përdorues me njohuri bazike të kompjuterit.

Përmbajtja:

   • Fjalor për Network
   • Modeli OSI
   • Standardet e aplikuara për Network
   • Teknologjitë bazike
   • Tipet e kabllove
   • Metodat e transmisionit
   • Paisjet aktive dhe pasive të Network-ut
   •  Network wireless
   • Strukturat dhe funksionet e rrjeteve të Kompjuterave
   • Vendosja e kabllove në mënyrë të strukturuar
   • Protokollet TCP / IP
   • Adresimi IP
   • Aplikimet e një Network-u
   • Komandat e një Network-u