Komunikimi ndërmjet kulturave të ndryshme

Ktheni distancën dhe diversitetin në avantazhin tuaj

Përcjellja e mesazhit qartë në një ambient ndërkombëtar biznesi është shpeshherë shumë sfiduese.
Këto sfida komunikimi nuk vijnë si pasojë e mosnjohurive gjuhësore, por më tepër prej mosnjohjes së stilit të duhur të komunikimit dhe pasojave që vijojnë.

Ky trajnim është i duhuri për ju pasi një biznesmeni ndërkombëtar i duhet më shumë se thjesht një listë me gjërat që duhen apo nuk duhen bërë, për të komunikuar mesazhet suksesshëm në një ambient ndëkombëtar biznesi.

 

Periudha e fundit për rregjistrimet: Tre javë para se të fillojë trajnimi.
Trajnimi fillon më: TBD