PIRAMIDA SHQIP.png

Kursi “Menaxhim Zyre” ofron përfitim njohurish dhe aftësish për një administrim sa më efektiv. Në fund të këtij kursi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të administrojnë dhe të kontrollojnë një projekt, të prezantojnë produkte tëzndryshme dhe të kenë vetëbesimin e duhur për të komunikuar me bashkëpunëtorët dhe t’i drejtojmë ata.

Ky trajnim është hartuar mbi reputacionin e eksperiencës profesionale dhe mbi modulin “Asistent/e Zyre” dhe “Menaxher/e Zyre”.

ASISTENT/E ZYRE (148 Njësi Mësimore)

MODULI 1 – SHËRBIMI SEKRETARIAT:

 • Organizimi i Zyrës
 • Mbajtja e Protokollit
 • Rregullat e mbajtjes së Korrespondencës
 • Aftësi të Avancuara Kompjuterike
 • Organizimi i Mbledhjeve
 • Komunikimi Efektiv dhe drejtimi i mbledhjeve.

MODULI 2 – E DREJTA LIGJORE DHE MENAXHIMI I BIZNESIT:

 • E drejta e Biznesit (Kodi Ligjor)
 • Kontabilitet
 • E drejta e Punës (Kodi i punës) dhe menaxhimi i personelit
 • Bazat e Marketingut

 

MENAXHER/E ZYRE (168 Njësi Mësimore)

MODULI 1 – AFTËSI BIZNESI:

 • Menaxhim Biznesi
 • Struktura e Organizatës dhe Menaxhimi i Proceseve
 • Menaxhimi i Cilësisë dhe Menaxhim Projekti
 • Kontroll Strategjik
 • Menaxhim Personeli
 • Marketing
 • Menaxhim i Eventeve
 • Gjuha  Angleze e Biznesit (C1)

MODULI 2 – AFTËSI PERSONALE:

 • Drejtimi dhe skuadra
 • Personaliteti – Faktor Suksesi
 • Menaxhimi i konflikteve dhe Komunikimi
 • Teknikat e Prezantimit
 • Imazhi dhe kodi i veshjes
 • Përgatitja e punës për një Projekt