Administrim Biznesi:

  • Menaxhimi zyrës
  • Menaxhim Produkti
  • Shërbimi ndaj Klientit
  • Shitjet

Duke klikuar në anën e majtë të faqes mund të lexoni përshkrimet e kurseve e të moduleve përkatëse.