Trajnime në fushën e Teknologjisë

 

  • Elektroteknologji
  • Kualifikim për Specialist të Çertifikuar të Punës në Lartësi
  • Menaxhim i Cilësisë
  • Menaxhim Procesi
  • Saldim i Metaleve