Trajnim për Trajnerët

Pjesëmarrësit e këtij kursi fitojnë njohuri dhe aftësi në fushat e didaktikës, metodikës, retorikës etj. Kursi I WIFI-t “Train The Trainer” u drejtohet personave, të cilët duan të zhvillojnë profilin e tyre profesional drejt trajnimit, drejt kualifikimit akademik. Nëpërmjet këtij kursi do të mësoni gjithashtu të hidhni hapat e para dhe të zhvilloni orë mësimore, kurse, seminare, trajnime etj.

Ky kurs përbëhet nga gjashtë module:

  • Bazat pedagogjike dhe metodat e mësimdhënies
  • Retorika 1.
  • Media didaktike
  • Ndërtimi i ores mesimore
  • Retorika 2.
  • Të sjellurit gjate ores mësimore