Trajnim mbi Përsosmërinë në Negocim

Të gjithë negocojmë çdo ditë. Nëse synoni që negocimet tuaja të jenë të suksesshme, duhet të vlerësoni fillimisht palën me të cilën po përballeni dhe duhet të jeni të mirëpërgatitur për të ndryshuar pozicionet në lojë e të ktheni negocimin tipik në një bisedë konstruktive.

Çdo negocim është ndryshe, por elementët bazë nuk ndryshojnë. Mjetet dhe teknikat, që do të mësoni e përvetësoni në këtë trajnim, do ju ndihmojnë të jeni negociues më të mirë.

Periudha e fundit për rregjistrimet: Tre javë para se të fillojë trajnimi.
Trajnimi fillon më: TBD